Joukkue

Järvinen Okko
Korhonen Mikko
Liimatainen Niilo
Mähönen Pekka
Niskanen Jesse
Solehmainen Vilho
Tikkanen Kaapo
Vasiljev Leo
Juvonen Martti
Lämsä Wiljami
Leskinen Patrik
Oinonen Ville
Pennanen Reeti
Pennanen Topi
Pirinen Eeli
Räsänen Okko
Ylisaari Niko

Toimihenkilöt